Terapeuta
Administrator
Login dla gości: gosc@gosc.pl, hasło: gosc (Terapeuta: gosc_t@gosc.pl; gosc)
Dane z kont gości zostaną usunięte.